තාරකා විද්‍යාව වර්ගීකරණයට අදාළ විද්‍යා ගැටලු

2012 මැයි 22 වන අඟහරුවාදා

Q: දුරේක්ෂය සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින්ද ?

2013 මාර්තු 17 වන ඉරිදා

Q: නිහාරිකාවක් යනු කුමක්ද?

2013 ඔක්තෝබර් 22 වන අඟහරුවාදා

Q: සූර්යාගේ සිට පෘථිවියට පවතින දුර කොපමණද?

2014 මාර්තු 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා

Q: දීප්තිමත්ම තාරකාව කුමක්ද?

2014 අගෝස්තු 2 වන සෙනසුරාදා

Q: ගැලැක්සියක් යනු කුමක්ද ?

Answered by Team Vidu Nena Hawula

ගැලැක්සියක් යනු මන්දාකිණියක් හෙවත් ගුරුත්වාකර්ෂණයේ බලපෑමෙන් එක් ස්ථානයකට රැස් වී පවතින තාරකා , ග්‍රහ ලෝක , ඒවා අතර පවතින විවිධ වායු හා දුහුවිලි කොටස් වැනි දෑ වලින් සමන්විත දැවැන්ත පද්ධතියකි.

2014 ඔක්තෝබර් 20 වන සඳුදා

Q: සෙනසුරු ගේ උපග්‍රහයෙකු වන ටයිටන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු මොනවාද?

Answered by ඉෂාරා මානවසිංහ- Foundation of Astronomy studies and Exploration. (FASE)

ටයිටන් යනු සෙනසුරු ගේ විශාලතම චන්ද්‍රයායි. මේ පිළිබඳව මෑතකදී සිදු කර ඇති පර්යේෂණ වලින් අනාවරණය වී ඇති පරිදි ටයිටන් ගේ මතුපිට ද්‍රව එතේන් හා මෙතේන් වලින් සමන්විත ගංගා හා ජලාශ පවතියි. මේවා නිසා එහි වලාකුළු ඇතිවී පෘථිවියෙහි වැසි ඇතිවන ආකාරයට හා විටින් විට මෙතේන් හා එතේන් වැසිද ඇතිවේ .මෙමත ගිනිකඳුද පවතින අතර ලාවා ගංගා ද පවතිනු ඇතැයි පැවසේ.

2014 ඔක්තෝබර් 20 වන සඳුදා

Q: ටයිටන් හි ජීවය පවතියි ද?

Answered by ඉෂාරා මානවසිංහ- Foundation of Astronomy studies and Exploration. (FASE)

ටයිටන් හි ජීවය පවතින බවක් මේ වන තෙක් සොයාගෙන නැත නමුත් ටයිටන් යනු පෘථිවියට වඩාත්ම සමානකම් දක්වන ග්‍රහයා යැයි හැඳින්වෙන බැවින් එහි ජීවය පැවතිය හැකි බව විශ්වාස කෙරේ. මෙහි ඉතා ඝන වායුගෝලයක් පවතින අතර කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුලය . මෙහි සක්‍රිය වායුගෝලයක්ද , එහි පෘෂ්ටය සකස් කරන පෘථිවියෙහි පවතින ආකාරයේ ක්‍රියාවලිද පවතියි.

2015 ජනවාරි 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

Q: හිරුට වයස කොපමණද?

2015 ජනවාරි 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

Q: නියුට්‍රෝන තාරකාවක් යනු කුමක්ද?

Answered by Team Vidu Nena Hawula

නියුට්‍රෝන තාරකාවක් යනු අභ්‍යවකාශයේ පවතින ඉතා කුඩා අරයක් සහිත නමුත් ඉතා විශාල ඝනත්වයක් ඇති වස්තු වේ.කළු කුහරයක් ඇතිවීමට තරම් ප්‍රබල නොවන සුපර්නෝවා පිපිරුම් වල ප්‍රතිපලයක් ලෙස මේවා ඇති වේ.නියුට්‍රෝන තරු වල අධික ඝනත්වයට හේතු වන්නේ එහි ආසන්න ලෙස නියුට්‍රෝන අංශු ඇසිරී තිබීමයි.

2015 මැයි 27 වන බදාදා

Q: Why most objects in the universe take round shapes?

Answered by Team Vidu Nena Hawula

When planets form, there’s tendency for all the particles to pull towards a common center of gravity. This results in making a sphere. However most are not perfect spheres. Like some less massive objects( comets, asteroids). They may take other shapes since their gravity is not powerful enough to pull them into perfect spheres. The ability to make a perfect sphere also depends on the speed that they rotate. Objects that rotate faster are more likely to be flattened than spherical. Our sun, which has a very slow rotating speed compared to other stars, is almost a perfect sphere.