නිතර අසන ලද ප්‍රශ්න

මෙහි දක්වා ඇත්තේ අපගේ සේවාව සම්බන්ධව නිතර අසන ලද ප්‍රශ්න වන අතර ඔබගේ විද්‍යා ගැටලු සඳහා අපගේ විද්‍යා හවුල වෙත යොමු කරන්න.

Q: මා විදු නැණ හවුල සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ දී බලාපොරොත්තු වන සේවාව ලෙස සමාජ ජාල අඩවි යන්න තෝරනු ලැබී ය.මෙමඟන් සිදුවන්නේ කුමක් ද ?

ඔබ ලියාපදිංචි වීමේ දී සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි මඟින් යන්න ලෙස තෝරා තිබූණහොත් ඔබ ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය තහවුරු කළ පසුව ඔබ අපගේ Facebook,Twitter හෝ Google Plus යන සමාජ ජාල වෙබ් පිටුවලට සම්බන්ධ විය යුතු අතර අප දිනපතා ම අපගේ විද්‍යා පණිවුඩ එම සමාජ ජාල පිටුවලට ද නිකුත් කරන බැවින් ඔබට එම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියෙන් ද විදු වදන කියවිය හැකි ය.

Q: මෙම සේවාවෙන් ඉවත් වන්නේ කෙසේ ද?

ඔබට විදු නැණ හවුල සේවාවෙන් ඉවත් වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර web.vnh@gmail.com වෙත විද්‍යුත් පණිවුඩයක් හෝ (+94) 777 600 845 වෙත කෙටි පණිවුඩයක් මඟින් දැනුම් දෙන්න.

Q: මාගේ සාමාජික තොරතුරු හෝ මා තෝරා ඇති සේවා මාධ්‍ය වෙනස් කළ හැක්කේ කෙසේ ද ?

ඔබට ඔබගේ සාමාජික තොරතුරු,තෝරා ඇති සේවා මාධ්‍ය,භාෂාව වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර web.vnh@gmail.com වෙත විද්‍යුත් පණිවුඩයක් හෝ (+94) 777 600 845 වෙත කෙටි පණිවුඩයක් මඟින් දැනුම් දෙන්න.අප විසින් ඔබගේ නව තොරතුරු තහවුරු කරගත් සැණින් අදාළ වෙනස්කම් සිදුවනවා ඇත.

Q: මාගේ විද්‍යුත් ලිපිනය තහවුරු කරන්නේ කෙසේ ද?

ඔබ විදු නැණ හවුල සේවාවේ සාර්ථකව ලියාපදිංචි වූ පසු ඔබ වෙත ඊ-මේල් පණිවුඩයක් අපගේ කණ්ඩායම විසින් එවනු ඇත.එවිට එහි ඇති උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කිරීමෙන් ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය තහවුරු කිරීමට සහ ඔබගේ සාමාජිකත්වය සක්‍රීය කරගැනීමට හැකි ය.

Q: මෙම සේවාව නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවක් ද?