අද විදු වදන

වසරකට දහස් ගණනක් ජීවිත පිලිකා රෝගය නිසා ලොවට අහිමි වෙයි.රසායනික චිකිත්සාව (chemotherapy) මෙයට ප්‍රතිකාර ලෙස භාවිතා වුවද එය රෝගියාට දැඩි වේදනාවක් ගෙන දෙන අතර කොන්ඩය අහිමි වීමටද බලපායි.මෙහිදි භාවිතාවන රසායනික ද්‍රව්‍ය පහර දෙන්නේ වේගයෙන් බෙදී නව සෛල නිපදවන සෛලවලටය.අවාසනාවකට කොන්ඩය නිපදවන සෛලද වේගයෙන් බෙදෙන සෛල වර්ගයකි.එම සෛලවලට හානි වූ විට කෙස් හැලීම සිදුවේ.