අද විදු වදන

ඇතැම් වඳුරන්, මිනිස්සුන්ගේ උරහිසට නැග හිසකෙස් අතරින් ඇඟිලි යැවීමට හුරුව සිටින බව ඔබත් දැක තිබෙනවා ද? තායිලන්තයේ වෙසෙන මැකී වඳුරන් මේ අයුරින් මිනිසුන්ගේ කෙස් ගස් ගලවා ගැනීමට හුරුවී සිටියි. මේවා භාවිතයෙන් ඔවුන් කරන්නේ කුමක්දැයි දැන ගැනීමට කැමති ද? අපේ කෙස් ගස් තම දත් අතරින් යවමින් වඳුරන් සිය දත් දෙපළ පිරිසිදු කරගනියි. දන්ත සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමේ දී පොල් කෙඳි හා රිකිලි වෙනුවට ගත හැකි වඩා හොඳ විකල්පයක් ලෙස ඔවුන් මෙය හඳුනාගෙන තිබෙනවා!