අද විදු වදන

ඇතැම් චීස් වර්ග කපන විට ඒවා තුල සිදුරු තිබෙන බව ඔබ දැක තිබෙනවාද? මේ සිදුරු ඇතිවන්නේ චීස් මීයන් කෑම නිසා නම් නොවේ.මේවාට හේතුවන්නේ චීස් නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියේදී එකතුකරන පියවි ඇසට පවා නොපෙනෙන බැක්ටීරියාවන්ය. මොවුන් කිරිවල ඇති ලැක්ටික් අම්ලය මත ක්‍රියාකර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කරයි. එකතුවන වායුව නිසා චීස් තුල ඇතිවන බුබුලු චීස් කපන විට පෙනෙන්නේ සිදුරු ලෙසය.චීස්වල සිදුරු ඇති කිරීමට අමතරව එම චීස් වර්ගයට ආවේණික රසයක් ගෙන දීමටද මෙම බැක්ටීරියාවල ක්‍රියාකාරිත්වය දායක වෙයි.