2012 වසරේ ජනවාරි මාසයට අයත් විද්‍යා පණිවුඩ

31

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

ඔබ දන්නවාද මැක්කන් හට ඔවුන්ගේ දේහ උසට වඩා 130 ගුණයක් පමණ උසකට පැනිය හැකි බව? එය මිනිසුන්ට සාපේක්ෂව අඩි 6ක් උස පුද්ගලයෙක් අඩි 780ක උසකට පැනීමට සමානය .


20

සිකුරාදා

අද විදු වදන

16

සඳුදා

අද විදු වදන

ඔබ දන්නවාද වැඩිහිටි මිනිසෙකුගේ ශරීරය තුල පවතින අස්ථි සංඛ්‍යාව 206ක් වුවත් ළදරුවෙකුගේ ශරීරය තුල අස්ථින් 300 කට වඩා පවතින බව ?. ඔවුන්ගේ වර්ධනයේදී ඇතැම් අස්ථින් සංයෝජනය වීම නිසා සිරුරේ සමස්ත අස්ථින් සංඛ්‍යාව 206ක් බවට පත් වීම සිදු වේ


10

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

6

සිකුරාදා

අද විදු වදන

වෙනත් කිසිම ද්‍රවයකට වඩා ද්‍රාවන හැකියාවක් ජලයට පවතියි. ජලය පවතින ඕනෑම ස්ථානයකදී එහි විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය , ඛනිජ හා විවිධ පෝෂක ද්‍රව්‍ය ද්‍රවණය වී පවතියි


5

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

2

සඳුදා

අද විදු වදන

පෘථිවිය ඇත්තවශයෙන්ම සූර්යයාගේ සිට සැතපුම් මිලියන 93 ( කිලෝමීටර මිලියන 150) දුරකින් පිහිටයි. මෙතරම් දුරක සිට වූවද සූර්යාලෝකයට පෘථිවිය වෙත ගමන් කිරීමට ගතවන්නේ විනාඩි 8 කුත් තත්පර 19 කි .