2012 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයට අයත් විද්‍යා පණිවුඩ

28

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

27

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා කොපමණ විශාලද කියනවානම් අපගේ ‍සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පවතින අනෙකුත් සියළුම ග්‍රහලෝක වල ස්කන්ධය මෙන් දෙගුණයකටත් වඩා එහි ස්කන්ධය වැඩිය.


26

බදාදා

අද විදු වදන

17

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

පිළිස්සූ හුණු වලට හා යූරියා වලට ජලය එකතු කිරීම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකි. පිළිස්සූ හුණු හා ජලය අතර ප්‍රතික්‍රියාව තාප දායක වන අතර එම ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී පරිසරයට තාපය දායක කරන නිසා රත් වේ. නමුත් යූරියා හා ජලය අතර ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ. එම නිසා ප්‍රතික්‍රයාව සිදු වීමේදී පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරයි. එම නිසා සිසිලක් දැනේ.


14

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

13

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

වතුර පිරුණු බාල්දියක පවතින ජල අණු ප්‍රමාණය අත්ලාන්තික් සාගරයේ පවතින සම්පූර්ණ ජල ප්‍රමාණයම එවැනි බාල්දි වලට පිරවූ විට ලැබෙන බාල්දි ගණනටත් වඩා වැඩිය.


12

බදාදා

අද විදු වදන

11

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

10

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

තාප ශක්තිය උෂ්ණත්වය වැඩි තැනක සිට උෂ්ණත්වය අඩු තැනකට ගමන් කරයි. මේ නිසා කාමර උෂ්ණත්වය දේහ උෂ්ණත්වට වඩා අඩු විට අපි කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින වස්තුවක් ඇල්ලුවොත් අපගේ දේහයේ සිට වස්තුව කරා තාපය ගලා යන නිසා අතට සිසිලක් දැනේ. ලී වලට වඩා ලෝහ හොද තාප සන්නායක නිසා අපගේ දේහයේ සිට ලෝහ හරහා වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ඉවත් වේ. මේ නිසා ලෝහ පෘෂ්ඨ ඇල්ලු විට ලී වලට වඩා අතට සිසිලක් දැනේ.


7

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින ලෝහමය පෘෂ්ඨයක් ස්පර්ෂ කල විය අතට සිසිලක් දැනෙන නමුත් කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින ලී පෘෂ්ඨයක් ඇල්ලූ විට අවට එවැනි සිසිලක් නොදැනේ. මෙයට හේතුව කුමක්ද


6

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

5

බදාදා

අද විදු වදන

සූර්යාලෝකය පෘථිවි වායුගෝලය සමග ගැටීම නිසා ආලෝකයේ පවතින වර්ණ විසිරීමකි සිදුවේ. මෙහිදී වැඩි වශයෙන්ම විසිරීම සිදුවන්නේ තරංග ආයාමය අඩු නිල් හා දම් වර්ණයි. මේවායෙන් අපගේ ඇස වඩාත්ම සංවේදී නිල් ආලෝකයට නිසා දහවල් කාලයේදී අහස නිල් පාටින් දිස්වේ.


4

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

3

සඳුදා

අද විදු වදන

ඔබ එක දිගට අවුරුදු 8කුත් මාස 7ක් හා දවස් 6ක් තිස්සේ ශබ්ද නගා කෑ ගැසුවහොත් කෝපි කෝප්පයක් රත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තරම් ධ්වනි ශක්තිය නිපදවා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.