2012 වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයට අයත් විද්‍යා පණිවුඩ

31

බදාදා

අද විදු වදන

29

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

රුධිරයේ හා දේහ සෛල වල කැටලේස් නම් එන්සයිමයක් අන්තර්ගත වේ. තුවාලයක් සිදු වූ ස්ථානයක රුධිරය හා තුවාල වූ සෛල යන දෙවර්ගයම පවතින නිසා ඒ අවට කැටලේස් එන්සයිමයද බහුලව පවතී. මෙම කැටලේස් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ජලය හා O2 වායුව බවට බිද හෙලයි. මෙම O2 වායුව නිසා තුවාල වූ ස්ථානයට H2O2 එකතු කල විට පෙන ඇති වේ.


26

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

හයිඩ්රජන් පෙරොක්සයිඩ් බෝතලයේ තිබෙන විට හෝ සම මතුපිටට වැටුණු විට පෙණ නගින්නේ නැත. එහෙත් කැපුණු තුවාලයකට හයිඩ්රජන් පෙරොක්සයිඩ් දැමු විට පෙණ නගී. එයට හේතුව කුමක්ද ?


23

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

22

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

ගෑස් ලිපක් තුල නිල් දැල්ලක් සහිතව සම්පුර්ණ දහනයක් සිදු වේ. මෙහිදී ගෑස් සම්පුර්ණයෙන්ම O2 වායුවත් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර CO2 හා ජල වාෂ්ප බවට පත් වේ. නමුත් දර ලිපක් තුල සිදු වන්නේ අර්ධ දහනයකි. එහිදී දහනයට ලක්වන ද්‍රව්‍ය O2සමග ප්‍රතික්‍රියා කර CO2, ජල වාෂ්ප හා දහනය නොවූ C අංශු සහිත කහ පැහැති දැල්ලක් ලැබේ.


19

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

18

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

17

බදාදා

අද විදු වදන

16

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

15

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

අළු යනු පොටෑසියම් කාබනේට් [K2CO3] වන අතර දෙහි යුෂ යනු සිට්‍රික් අම්ලය වේ. මෙම අම්ල භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිටවේ. එබැවින් අළු වලට දෙහි යුෂ දැමු විට වායුවක් පිටවනු පෙනේ.


12

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

11

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

10

බදාදා

අද විදු වදන

9

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

8

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

5

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

4

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

3

බදාදා

අද විදු වදන

2

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

මුලද්‍රව්‍ය වලින් බහුතරයක් ලෝහ වන අතර එම ලෝහ වලින් බොහෝමයක් රිදී පාට හෝ අළු පැහැයක් ගනී. එවැනි රිදී පැහැයක් නොමැති ලෝහ වන්නේ රත්රන් හා කොපර් මුලද්‍රව්‍ය පමණි.


1

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

නැවක් සැදීමේදී එක්තරා විශේෂිත හැඩයකට සාදයි. මේ නිසා එම නැවේ ගිලුණු කොටස මගින් නැවේ බරට වඩා වැඩි බරකින් යුත් ජල ප්‍රමාණයක් විස්ථාපනය කරයි. මේ නිසා නැව් ජලය මත පාවේ. නමුත් යකඩ ඇණයක එවැනි විශේෂිත හැඩයක් නැති නිසා යකඩ ඇණයේ බරට වඩා වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් විස්ථාපනය කිරීමට එයට නොහැක. ඒ නිසා යකඩ ජලය ඇණ තුල ගිලේ.