2012 වසරේ නොවැම්බර් මාසයට අයත් විද්‍යා පණිවුඩ

30

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

28

බදාදා

අද විදු වදන

26

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

යම් වස්තුවක් පෙනීමට එම වස්තුවේ සිට අපගේ ඇසට ආලෝක කිරණ ලැබිය යුතූයි. අඳුරේ සිටින කෙනෙකුගේ ශරීරයෙන් අපගේ ඇස වෙත ආලෝක කිරණ එන්නේ නැත. එම නිසා ඔහු අපට නොපෙනේ. ආලෝකමත් තැනක සිටින කෙනෙකුගේ ඇඟේ ආලෝක කිරණ වැදී එම කිරණ අප ඇසට පැමිණේ. එම නිසා ඔහු අපට පෙනේ.


23

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

22

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

21

බදාදා

අද විදු වදන

19

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

අසව් ලක්ෂය වටා බලය යෙදීමෙන් කැරකැවීම නැතහොත් භ්‍රමණයක් සිදුවේ. එය “බල ඝූර්ණය” නම්වේ. සරනේරුව වටා බලයක් යෙදීමෙන් දොර පියන භ්‍රමණය කල හැක. දොර පියන වැසීම හෝ ඇරීම සඳහා අඩුම බලය යෙදිය යුතු ස්ථානයක් තිබේ. අසව්වේ සිට දුර වැඩි වන විට යෙදිය යුතු බලය අඩුය. එම නිසා දොරේ දාරය අසලින් යෙදිය යුතු බලය අසව්ව අසල දී යෙදිය යුතු බලයට වඩා වැඩි වේ. බල ඝූර්ණය = බලය x බලයේ උපයෝගී ලක්ෂයේ සිට ඇති ලම්භ දුර


16

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

15

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

14

බදාදා

අද විදු වදන

12

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර ගමන් කරන විට වියළි සුළඟ සමග ගැටේ. මේ නිසා බවුසරයේ පෘෂ්ඨයේ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපන ඇතිවේ. ආරෝපනය ක්‍රමයෙන් ප්‍රබල වන විට ආරෝපන පැනීමක් සිදුවේ. මෙවිට විද්යු‍ත් පුලිඟු ඇතිවී බවුසරය තුල ඇති ඉන්ධන දහනය වී පිපිරීමක් සිදුවිය හැක. බවුසර වල බිම ගෑවෙන සේ දම්වැල් යෙදූ විට මෙසේ හට ගන්නා ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපන දම්වැල ඔස්සේ භූගත වේ. එවිට පුලිඟු ඇතිවීම වළකී.


9

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

8

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

සාමාන්‍යයෙන් මිනිසෙක් දිනකට ඛේටය ලීටර් 1/8 k පමණ නිපදවන අතර ජීවිත කාලය පුරා ජීවිත කාලය පුරා වතුර බව්සර් 5 ක් පමණ පිරවීමට තරම් ඛේටය නිපදවයි.


7

බදාදා

අද විදු වදන

5

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

සුර්යාලෝකය පෘතුවි වායුගෝලය සමග ගැටීම නිසා ආලෝකයේ පවතින වර්ණ විසිරීමක් සිදුවේ. මෙහිදී වැඩි වශයෙන්ම විසිරීම සිදු වන්නේ තරංග ආයාමය අඩු නිල් හා දම් වර්ණයි. අපගේ ඇස වඩාත්ම සංවේදී නිල් ආලෝකයට නිසා දහවල් කාලයේදී අහස නිල් පාටින් දර්ශනය වේ.


2

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

1

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

සෑම මිනිත්තුවක් තුලම මියගිය සමෙහි සෛල 30,000 – 40,000 අතර ප්‍රමාණයක් දේහයෙන් ඉවත් වේ. මිනිසෙකුගේ ජීවිත කාලය තුල සාමාන්‍යයෙන් මෙසේ රාත්තල් 40 ක් පමණ සෛල ප්‍රමාණයක් ඉවත්වනු ඇත.