2013 වසරේ අප්‍රේල් මාසයට අයත් විද්‍යා පණිවුඩ

30

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

29

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

පවුමක් යනු සම්මත මිනුම් ඒකකයක් වන අතර රන් පවුමක් යනු වෙළෙඳ භාවිතයේ ඇති ඒකකයකි.කුරුළු පිහාටු පවුමක් ආසන්නව ග්රෑම් 453.59 බරකින් යුතු වන අතර රන් පවුමක් ආසන්නව ග්රෑම් 373.24 බරකින් යුතු වේ. එබැවින් රන් පවුමකට වඩා කුරුළු පිහාටු පවුම බරින් වැඩිවේ.


26

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

24

බදාදා

අද විදු වදන

23

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

22

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

පූසන්ගේ පුරු පුරු ශබ්දයට හේතුවන්නේ ඔවුන්ගේ ස්වරාලයේ ඇති පේශි වලත්, ස්වර තන්ත්‍ර වලත් සිදුවන සංකෝචන හා ඉහිල් වීම්ය. ස්වරාලයේ පේශි හා ස්වර තන්ත්‍ර වල චලන ඉතා ඉක්මනින් සිදුවන විට පූසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි නම්, එම වාතය කම්පනය වී පුරු පුරු හඬ නිකුත් කරයි.


19

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

10

බදාදා

අද විදු වදන

සෑම තත්පරයක් පාසාම ඔබගේ නියපොත්තක් හරහා නියුට්‍රිනෝ බිලියන 100ක් පමණ ගමන් කරයි. නමුත් මිනිත්තු 8 හමාරකට පෙර ඒවා පැවතියේ සූර්යයාගේ හරය තුලය.


9

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

8

සඳුදා

සතියේ පැනයට පිළිතුර

ජලය ඉසීමෙන් පලා වර්ග අවට වාතයේ අඩංගු ජල ප්‍රමාණය, එනම් ආර්ද්‍රතාව ඉහල යයි. ශාක වලින් ජලය ඉවත් වන ප්‍රධාන ක්‍රමයක් වන්නේ උත්ස්වේදනයයි. ඉහල ආර්ද්‍රතාවක් ඇති පරිසරයකදී මෙම උත්ස්වේදන ක්‍රියාව සිදුවන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙනි. මෙනිසා පලා වර්ග වලට තම ශාක දේහ තුල අඩංගු ජල ප්‍රමාණය ආරක්ෂා කරගත හැකි අතර ඒවායේ නැවුම් බවද සුරැකේ.


5

සිකුරාදා

සතියේ පැනය

4

බ්‍රහස්පතින්දා

අද විදු වදන

3

බදාදා

අද විදු වදන

2

අඟහරුවාදා

අද විදු වදන

2004 වසරේ සුමාත්‍රා දූපත් ආශ්‍රිතව ඇතිවූ, ලංකාවට සුනාමි තත්වයක් ගෙනදුන් භූමිකම්පාවේදී නිදහස් වූ මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය, මුළු ඇමරිකාවටම දින තුනකට අවශ්‍ය විදුලි සැපයුම ලබාදීමට තරම් ප්‍රමාණවත් විය.


1

සඳුදා

අද විදු වදන